Per 1 januari is Praktijkcentrum onderdeel van Kerkpunt, de fusieorganisatie van het Diaconaal Steunpunt, de Nederlands Gereformeerde Toerusting en het Praktijkcentrum.

Ga naar www.kerkpunt.nl

Praktijkcentrum begeleidt, rust toe, verdiept en draagt bij aan vernieuwing in de dagelijkse praktijk van geloven en handelen van gemeenten. Praktijkcentrum doet dat vanuit de brugfunctie tussen enerzijds de praktijk van de gemeente van Christus en anderzijds de praktische theologie en sociale wetenschappen.

Lees meer

Actuele thema's

Bekijk alle thema's
Thema

Geloofsopvoeding

lees meer
Thema

Leiding geven

lees meer
Thema

Kringen

lees meer
Thema

Missionaire kerkvernieuwing

lees meer

Wij zijn het Praktijkcentrum

Wij hebben een team van adviseurs en onderzoekers met kennis en ervaring uit verschillende vakgebieden, die samen kerken van dienst willen zijn.

meld je aan voor onze nieuwsbrief

Werkwijze

Ouderlingen, kerkelijk werkers en taakgroepen kiezen voor ons omdat we gemeenten bewust maken van hun roeping. We rusten ze toe en bieden kerken inzicht en hoop gebaseerd op praktijkgericht onderzoek en ervaring. Daarbij gaan we dienend en gefundeerd te werk. Door vanuit de passie die ons drijft zowel scherp als liefdevol te zijn. De praktijk leert daarbij dat standaardcursussen niet meer voldoen. Bijna alles is maatwerk geworden.