“Thuis in kerk-zijn betekent voor mij onderbuikgevoelens over wat er in de kerk gebeurt, onderbouwen of weerleggen.”

Over Merijn Onderbuikgevoelens en anekdotes

“Thuis in kerk-zijn betekent voor mij bijdragen aan een duurzame groei van de kerk door onderzoek, onderwijs of advies.”

Over Hayo Op onderzoek

Thuis in kerk-zijn betekent voor mij dat wij ons altijd realiseren wat de impact van besluiten is op jongere generaties.”

Over Anko Relationeel jeugdwerk

Thuis in kerk-zijn betekent voor mij: dat ik jou als broer of zus liefheb, aankijk en wil begrijpen.”

Over Jannet Een veelkleurige gemeente

“Thuis in kerk-zijn betekent voor mij rust en ruimte vinden in de liturgie van alle plaatsen en tijden.”

Over Hans Liturgie

“Thuis in kerk-zijn is voor mij: kerken verrassen met nieuwe inzichten over hoe je leert geloven.”

Over Ingrid Kind en avondmaal

“Thuis in kerk-zijn betekent voor mij: situaties nauwkeurig onderzoeken om de praktijk verder te brengen.”

Over Annemiek Op onderzoek

“Thuis in kerk-zijn betekent voor mij geprikkeld worden om te groeien in geloof, hoop en liefde.”

Over Jan Trends

“Thuis in kerk-zijn betekent voor mij het geloof delen in pastoraat, catechese en geloofsgroei.”

Over Hetty Ouderen in de kerk

Praktijkcentrum begeleidt, rust toe, verdiept en draagt bij aan vernieuwing in de dagelijkse praktijk van geloven en handelen van gemeenten. Praktijkcentrum doet dat vanuit de brugfunctie tussen enerzijds de praktijk van de gemeente van Christus en anderzijds de praktische theologie en sociale wetenschappen.

Lees meer

Actuele thema's

Bekijk alle thema's
Thema

Kerkvisitatie

lees meer
Thema

Thuisvieringen – tussen Pasen en Pinksteren

lees meer
Thema

Kringen op afstand

lees meer
Thema

Op afstand samen – online groepsessies met tieners

lees meer

Wij zijn het Praktijkcentrum

Wij hebben een team van adviseurs en onderzoekers met kennis en ervaring uit verschillende vakgebieden, die samen kerken van dienst willen zijn.

meld je aan voor onze nieuwsbrief

Werkwijze

Ouderlingen, kerkelijk werkers en taakgroepen kiezen voor ons omdat we gemeenten bewust maken van hun roeping. We rusten ze toe en bieden kerken inzicht en hoop gebaseerd op praktijkgericht onderzoek en ervaring. Daarbij gaan we dienend en gefundeerd te werk. Door vanuit de passie die ons drijft zowel scherp als liefdevol te zijn. De praktijk leert daarbij dat standaardcursussen niet meer voldoen. Bijna alles is maatwerk geworden.