seks

In gesprek over seks

Seksualiteit heeft alles te maken met identiteit. Jongeren zitten volop in hun identiteitsontwikkeling en daarmee in hun seksuele ontwikkeling. Vragen over seks horen daarbij en moeten ook binnen de kerk open benoemd en beantwoord kunnen worden. Deze werkmap bevorderd die openheid in de gesprekken over seksualiteit. Youth for Christ ontwikkelde materiaal voor deze gesprekken en(…)

(H)eerlijk over seks

Seksualiteit is een onderwerp waar christelijke jongeren vragen over stellen. Krijgen ze de theoretische en ethische antwoorden of gaan ouders, jeugdleiders en catecheten het gesprek hierover echt aan? Op 2 maart 2013 organiseerde een interkerkelijk netwerk van christelijke experts op het gebied van seksualiteit een studiedag www.studiedagseksualiteit.nl in Utrecht. Seksualiteit is een van de projecten(…)

In gesprek over seks! Reflectie nav avond in Rotterdam incl presentatie

Wanneer we met jongeren willen spreken over seks en seksualiteit zullen we eerst moeten beginnen bij wie God is, wat Jezus voor ons heeft gedaan en hoe Hij in ons aan het werk wil zijn om ons meer en meer op Hem te laten lijken. Jezus wil dat wij Zijn volgelingen zijn. Dat betekent niet(…)