sep
9
za
Pepdagen 2017 | Geloofsverlating
sep 9 @ 10:00 – 15:30

Het Praktijkcentrum organiseert op 9 en 16 september 2017 een pep-dag voor kerkenraden over het thema geloofsverlating. Als Praktijkcentrum merken we op dat er steeds minder gemeenteleden zijn die geloofsbelijdenis afleggen, jongeren maken vaker andere geloofs- en kerkkeuzes, en gemeenteleden verlaten de kerk, steeds vaker, relatief onopgemerkt. Het loslaten van het christelijk geloof is daarnaast verbonden met de indringende vraag naar Gods uitverkiezing. Hoe ga je als gemeente en kerkenraad met deze thematiek aan de slag? En hoe doe je dat in de concrete praktijk van je werk als ouderling of diaken?

In het pastoraat komt het thema geloofsverlating impliciet en expliciet naar voren in vragen zoals: ´is mijn kind voor eeuwig verloren?’ of ‘Ik bouw op de doopbelofte, God zal met mijn kind meegaan, maar hoe?’. Het Praktijkcentrum wil de situatie van geloofsverlating verkennen en verder onderzoek doen naar de (pastorale) vragen die er spelen voor gemeenteleden en direct betrokkenen. We zien in de omgeving van geloofsverlaters verschillende reacties als; het bagatelliseren van geloofsverlating, het respecteren van eigen keuzes, het uitspreken van hoop op Gods genade en schuldgevoelens van ouders. Het thema uitverkiezing klinkt in deze vragen door.  

De pep-dag geeft kerkenraden de kans om deze vragen onder ogen te zien. Wat zijn de concrete ervaringen van de verschillende generaties? Hoe gaan we als kerk om met de (normatieve) vragen die er spelen en hoe handelen we daar als kerk in? Wat kan de kerkenraad (nog) betekenen, wat is een handige aanpak?

Doelen pep-dag

 1. Verkennen van de situatie van geloofsverlating in de kerkelijke gemeenschap
 2. Interpreteren van de kwestie van geloofsverlating vanuit Bijbels perspectief
 3. Verkennen van normatieve aspecten die spelen t.a.v. geloofsverlating en uitverkiezing
 4. Strategieën helder krijgen voor het toekomstig handelen in de eigen gemeente

Medewerkers
Dr. Dolf te Velde, docent systematische theologie Theologische Universiteit te Kampen biedt een interpretatie van de vragen over geloofsverlating & uitverkiezing.
De medewerkers van het Praktijkcentrum (Hetty Pullen-Muis en Jan Kuiper) begeleiden het programma.

Programma
Het programma is opgebouwd vanuit een praktisch-theologisch kader; we maken gebruik van de theorie van de theoloog Richard Osmer Verschillende taken en vragen worden tijdens het programma door de deelnemers doorlopen.

9.30 Ontvangst, inloop met koffie?
10.00  Opening Hetty Pullen-Muis

‘Wat is er aan de hand rond geloofsverlating?

11.00        Interpretatie Dolf te Velde: Geloofsverlating & uitverkiezing?

Interpretatie in groepen

12.15 Lunch
13.00  Verwerking persoonlijk
13.30 Wat is de normatieve handeling als kerkenraad?
14.00 Verkenning strategieën (persoonlijk, familie, gemeenschap, kerkelijk instituut)?
15.00 Sluiting

 

Locatie
9 september    Het Lichtpunt, Boomgaard 7, 9408 JA Assen
16 september  Maranathakerk, Koninginneweg 1A, 3331 CD Zwijndrechtn

Kosten
Prijs €65,- p.p.

Aanmelden, klik hier .

The following two tabs change content below.
sep
16
za
Pepdagen 2017 | Geloofsverlating
sep 16 @ 10:00 – 15:30

Het Praktijkcentrum organiseert op 9 en 16 september 2017 een pep-dag voor kerkenraden over het thema geloofsverlating. Als Praktijkcentrum merken we op dat er steeds minder gemeenteleden zijn die geloofsbelijdenis afleggen, jongeren maken vaker andere geloofs- en kerkkeuzes, en gemeenteleden verlaten de kerk, steeds vaker, relatief onopgemerkt. Het loslaten van het christelijk geloof is daarnaast verbonden met de indringende vraag naar Gods uitverkiezing. Hoe ga je als gemeente en kerkenraad met deze thematiek aan de slag? En hoe doe je dat in de concrete praktijk van je werk als ouderling of diaken?

In het pastoraat komt het thema geloofsverlating impliciet en expliciet naar voren in vragen zoals: ´is mijn kind voor eeuwig verloren?’ of ‘Ik bouw op de doopbelofte, God zal met mijn kind meegaan, maar hoe?’. Het Praktijkcentrum wil de situatie van geloofsverlating verkennen en verder onderzoek doen naar de (pastorale) vragen die er spelen voor gemeenteleden en direct betrokkenen. We zien in de omgeving van geloofsverlaters verschillende reacties als; het bagatelliseren van geloofsverlating, het respecteren van eigen keuzes, het uitspreken van hoop op Gods genade en schuldgevoelens van ouders. Het thema uitverkiezing klinkt in deze vragen door.  

De pep-dag geeft kerkenraden de kans om deze vragen onder ogen te zien. Wat zijn de concrete ervaringen van de verschillende generaties? Hoe gaan we als kerk om met de (normatieve) vragen die er spelen en hoe handelen we daar als kerk in? Wat kan de kerkenraad (nog) betekenen, wat is een handige aanpak?

Doelen pep-dag

 1. Verkennen van de situatie van geloofsverlating in de kerkelijke gemeenschap
 2. Interpreteren van de kwestie van geloofsverlating vanuit Bijbels perspectief
 3. Verkennen van normatieve aspecten die spelen t.a.v. geloofsverlating en uitverkiezing
 4. Strategieën helder krijgen voor het toekomstig handelen in de eigen gemeente

Medewerkers
Dr. Dolf te Velde, docent systematische theologie Theologische Universiteit te Kampen biedt een interpretatie van de vragen over geloofsverlating & uitverkiezing.
De medewerkers van het Praktijkcentrum (Hetty Pullen-Muis en Jan Kuiper) begeleiden het programma.

Programma
Het programma is opgebouwd vanuit een praktisch-theologisch kader; we maken gebruik van de theorie van de theoloog Richard Osmer Verschillende taken en vragen worden tijdens het programma door de deelnemers doorlopen.

9.30 Ontvangst, inloop met koffie?
10.00  Opening Hetty Pullen-Muis

‘Wat is er aan de hand rond geloofsverlating?

11.00        Interpretatie Dolf te Velde: Geloofsverlating & uitverkiezing?

Interpretatie in groepen

12.15 Lunch
13.00  Verwerking persoonlijk
13.30 Wat is de normatieve handeling als kerkenraad?
14.00 Verkenning strategieën (persoonlijk, familie, gemeenschap, kerkelijk instituut)?
15.00 Sluiting

 

Locatie
9 september    Het Lichtpunt, Boomgaard 7, 9408 JA Assen
16 september  Maranathakerk, Koninginneweg 1A, 3331 CD Zwijndrecht

Kosten
Prijs €65,- p.p.

Aanmelden, klik hier .

okt
5
do
Verbeter jezelf als catecheet
okt 5 @ 19:30 – 22:00
Verbeter jezelf als catecheet @ Rehoboth kerk | Ermelo | Gelderland | Nederland

Een mooie en uitdagende taak: catechese. Als catecheet mag je met jongeren spreken over God en geloven. Aan jongeren vertellen over Jezus Christus, zoals Hij over zichzelf en God, zijn Vader, vertelde na zijn opstanding. Catechese is een vorm van onderwijs waarin je samen met de jongeren de Bijbel opendoet en je samen bidt om open harten.

Als catecheet werk je in de gemeente, vanuit een lange geschiedenis. Het is onderwijzen, leren, liefhebben, toerusten en zaaien. Een mooie en verantwoordelijke taak, waarin je de kracht, wijsheid van de heilige Geest mag en kan verwachten.

Training
Verbeter jezelf als catecheet is een training van drie dagdelen die je allereerst stil zet bij je visie en je doelen die jij als catecheet hebt.
Daarnaast is het vooral een praktische training die ook past bij jouw situatie als catecheet.

Doelen
In deze training wordt er gewerkt aan jouw visie & missie, vaardigheden, tools en tips voor de catechisatie in de context van de gemeente. De training biedt handreikingen om de catechese te verbeteren met jou als catecheet.

Na afloop van de training mag je verwachten dat jij:

 • de visie, missie en doelen kent van de gemeente waar jij catecheet bent;
 • een eigen visie en missie hebt op catechese en jouw rol als catecheet;
 • kennis hebt van de ontwikkeling en de leefwereld van jongeren;
 • kennis hebt van theorieën over ‘leren’;
 • doelen van de catechese kunt concretiseren naar je eigen lesprogramma;
 • in dialoog kan gaan met jongeren, op zoek naar hun doelen voor de catechese;
 • kunt kiezen uit en variëren met verschillende werkvormen;
 • kunt evalueren en reflecteren op je eigen lessen en jouw functioneren als catecheet;
 • weet wat catecheten elkaar te bieden hebben en hoe je elkaar daarmee kan dienen.

Activiteiten
Tijdens de training werkt jullie eigen bijdrage mee aan het resultaat van de training. Zo zullen er per bijeenkomst (dagdeel) voorbereidingsopdrachten zijn en tijdens de training gaan jullie veel zelf aan de slag. Bijvoorbeeld met Bijbelstudies, in het werken met en ervaren van verschillende werkvormen, die je ook weer kunt gebruiken in je eigen lessen.
Je eigen praktijkvoorbeelden, vragen en ervaringen dragen bij aan de toepassing in de praktijk en werken mee aan een goed en passend rendement voor jezelf.

Aanmelden: klik hier.

okt
9
ma
Verbeter jezelf als catecheet
okt 9 @ 19:30 – 22:00
Verbeter jezelf als catecheet @ De Open Hof | Roden | Drenthe | Nederland

Een mooie en uitdagende taak: catechese. Als catecheet mag je met jongeren spreken over God en geloven. Aan jongeren vertellen over Jezus Christus, zoals Hij over zichzelf en God, zijn Vader, vertelde na zijn opstanding. Catechese is een vorm van onderwijs waarin je samen met de jongeren de Bijbel opendoet en je samen bidt om open harten.

Als catecheet werk je in de gemeente, vanuit een lange geschiedenis. Het is onderwijzen, leren, liefhebben, toerusten en zaaien. Een mooie en verantwoordelijke taak, waarin je de kracht, wijsheid van de heilige Geest mag en kan verwachten.

Training
Verbeter jezelf als catecheet is een training van drie dagdelen die je allereerst stil zet bij je visie en je doelen die jij als catecheet hebt.
Daarnaast is het vooral een praktische training die ook past bij jouw situatie als catecheet.

Doelen
In deze training wordt er gewerkt aan jouw visie & missie, vaardigheden, tools en tips voor de catechisatie in de context van de gemeente. De training biedt handreikingen om de catechese te verbeteren met jou als catecheet.

Na afloop van de training mag je verwachten dat jij:

 • de visie, missie en doelen kent van de gemeente waar jij catecheet bent;
 • een eigen visie en missie hebt op catechese en jouw rol als catecheet;
 • kennis hebt van de ontwikkeling en de leefwereld van jongeren;
 • kennis hebt van theorieën over ‘leren’;
 • doelen van de catechese kunt concretiseren naar je eigen lesprogramma;
 • in dialoog kan gaan met jongeren, op zoek naar hun doelen voor de catechese;
 • kunt kiezen uit en variëren met verschillende werkvormen;
 • kunt evalueren en reflecteren op je eigen lessen en jouw functioneren als catecheet;
 • weet wat catecheten elkaar te bieden hebben en hoe je elkaar daarmee kan dienen.

Activiteiten
Tijdens de training werkt jullie eigen bijdrage mee aan het resultaat van de training. Zo zullen er per bijeenkomst (dagdeel) voorbereidingsopdrachten zijn en tijdens de training gaan jullie veel zelf aan de slag. Bijvoorbeeld met Bijbelstudies, in het werken met en ervaren van verschillende werkvormen, die je ook weer kunt gebruiken in je eigen lessen.
Je eigen praktijkvoorbeelden, vragen en ervaringen dragen bij aan de toepassing in de praktijk en werken mee aan een goed en passend rendement voor jezelf.

Aanmelden: klik hier.

okt
26
do
Verbeter jezelf als catecheet
okt 26 @ 19:30 – 22:00
Verbeter jezelf als catecheet @ Rehoboth kerk | Ermelo | Gelderland | Nederland

Een mooie en uitdagende taak: catechese. Als catecheet mag je met jongeren spreken over God en geloven. Aan jongeren vertellen over Jezus Christus, zoals Hij over zichzelf en God, zijn Vader, vertelde na zijn opstanding. Catechese is een vorm van onderwijs waarin je samen met de jongeren de Bijbel opendoet en je samen bidt om open harten.

Als catecheet werk je in de gemeente, vanuit een lange geschiedenis. Het is onderwijzen, leren, liefhebben, toerusten en zaaien. Een mooie en verantwoordelijke taak, waarin je de kracht, wijsheid van de heilige Geest mag en kan verwachten.

Training
Verbeter jezelf als catecheet is een training van drie dagdelen die je allereerst stil zet bij je visie en je doelen die jij als catecheet hebt.
Daarnaast is het vooral een praktische training die ook past bij jouw situatie als catecheet.

Doelen
In deze training wordt er gewerkt aan jouw visie & missie, vaardigheden, tools en tips voor de catechisatie in de context van de gemeente. De training biedt handreikingen om de catechese te verbeteren met jou als catecheet.

Na afloop van de training mag je verwachten dat jij:

 • de visie, missie en doelen kent van de gemeente waar jij catecheet bent;
 • een eigen visie en missie hebt op catechese en jouw rol als catecheet;
 • kennis hebt van de ontwikkeling en de leefwereld van jongeren;
 • kennis hebt van theorieën over ‘leren’;
 • doelen van de catechese kunt concretiseren naar je eigen lesprogramma;
 • in dialoog kan gaan met jongeren, op zoek naar hun doelen voor de catechese;
 • kunt kiezen uit en variëren met verschillende werkvormen;
 • kunt evalueren en reflecteren op je eigen lessen en jouw functioneren als catecheet;
 • weet wat catecheten elkaar te bieden hebben en hoe je elkaar daarmee kan dienen.

Activiteiten
Tijdens de training werkt jullie eigen bijdrage mee aan het resultaat van de training. Zo zullen er per bijeenkomst (dagdeel) voorbereidingsopdrachten zijn en tijdens de training gaan jullie veel zelf aan de slag. Bijvoorbeeld met Bijbelstudies, in het werken met en ervaren van verschillende werkvormen, die je ook weer kunt gebruiken in je eigen lessen.
Je eigen praktijkvoorbeelden, vragen en ervaringen dragen bij aan de toepassing in de praktijk en werken mee aan een goed en passend rendement voor jezelf.

Aanmelden: klik hier.

nov
6
ma
Verbeter jezelf als catecheet
nov 6 @ 19:30 – 22:00
Verbeter jezelf als catecheet @ De Open Hof | Roden | Drenthe | Nederland

Een mooie en uitdagende taak: catechese. Als catecheet mag je met jongeren spreken over God en geloven. Aan jongeren vertellen over Jezus Christus, zoals Hij over zichzelf en God, zijn Vader, vertelde na zijn opstanding. Catechese is een vorm van onderwijs waarin je samen met de jongeren de Bijbel opendoet en je samen bidt om open harten.

Als catecheet werk je in de gemeente, vanuit een lange geschiedenis. Het is onderwijzen, leren, liefhebben, toerusten en zaaien. Een mooie en verantwoordelijke taak, waarin je de kracht, wijsheid van de heilige Geest mag en kan verwachten.

Training
Verbeter jezelf als catecheet is een training van drie dagdelen die je allereerst stil zet bij je visie en je doelen die jij als catecheet hebt.
Daarnaast is het vooral een praktische training die ook past bij jouw situatie als catecheet.

Doelen
In deze training wordt er gewerkt aan jouw visie & missie, vaardigheden, tools en tips voor de catechisatie in de context van de gemeente. De training biedt handreikingen om de catechese te verbeteren met jou als catecheet.

Na afloop van de training mag je verwachten dat jij:

 • de visie, missie en doelen kent van de gemeente waar jij catecheet bent;
 • een eigen visie en missie hebt op catechese en jouw rol als catecheet;
 • kennis hebt van de ontwikkeling en de leefwereld van jongeren;
 • kennis hebt van theorieën over ‘leren’;
 • doelen van de catechese kunt concretiseren naar je eigen lesprogramma;
 • in dialoog kan gaan met jongeren, op zoek naar hun doelen voor de catechese;
 • kunt kiezen uit en variëren met verschillende werkvormen;
 • kunt evalueren en reflecteren op je eigen lessen en jouw functioneren als catecheet;
 • weet wat catecheten elkaar te bieden hebben en hoe je elkaar daarmee kan dienen.

Activiteiten
Tijdens de training werkt jullie eigen bijdrage mee aan het resultaat van de training. Zo zullen er per bijeenkomst (dagdeel) voorbereidingsopdrachten zijn en tijdens de training gaan jullie veel zelf aan de slag. Bijvoorbeeld met Bijbelstudies, in het werken met en ervaren van verschillende werkvormen, die je ook weer kunt gebruiken in je eigen lessen.
Je eigen praktijkvoorbeelden, vragen en ervaringen dragen bij aan de toepassing in de praktijk en werken mee aan een goed en passend rendement voor jezelf.

Aanmelden: klik hier.

nov
9
do
Verbeter jezelf als catecheet
nov 9 @ 19:30 – 22:00
Verbeter jezelf als catecheet @ Rehoboth kerk | Ermelo | Gelderland | Nederland

Een mooie en uitdagende taak: catechese. Als catecheet mag je met jongeren spreken over God en geloven. Aan jongeren vertellen over Jezus Christus, zoals Hij over zichzelf en God, zijn Vader, vertelde na zijn opstanding. Catechese is een vorm van onderwijs waarin je samen met de jongeren de Bijbel opendoet en je samen bidt om open harten.

Als catecheet werk je in de gemeente, vanuit een lange geschiedenis. Het is onderwijzen, leren, liefhebben, toerusten en zaaien. Een mooie en verantwoordelijke taak, waarin je de kracht, wijsheid van de heilige Geest mag en kan verwachten.

Training
Verbeter jezelf als catecheet is een training van drie dagdelen die je allereerst stil zet bij je visie en je doelen die jij als catecheet hebt.
Daarnaast is het vooral een praktische training die ook past bij jouw situatie als catecheet.

Doelen
In deze training wordt er gewerkt aan jouw visie & missie, vaardigheden, tools en tips voor de catechisatie in de context van de gemeente. De training biedt handreikingen om de catechese te verbeteren met jou als catecheet.

Na afloop van de training mag je verwachten dat jij:

 • de visie, missie en doelen kent van de gemeente waar jij catecheet bent;
 • een eigen visie en missie hebt op catechese en jouw rol als catecheet;
 • kennis hebt van de ontwikkeling en de leefwereld van jongeren;
 • kennis hebt van theorieën over ‘leren’;
 • doelen van de catechese kunt concretiseren naar je eigen lesprogramma;
 • in dialoog kan gaan met jongeren, op zoek naar hun doelen voor de catechese;
 • kunt kiezen uit en variëren met verschillende werkvormen;
 • kunt evalueren en reflecteren op je eigen lessen en jouw functioneren als catecheet;
 • weet wat catecheten elkaar te bieden hebben en hoe je elkaar daarmee kan dienen.

Activiteiten
Tijdens de training werkt jullie eigen bijdrage mee aan het resultaat van de training. Zo zullen er per bijeenkomst (dagdeel) voorbereidingsopdrachten zijn en tijdens de training gaan jullie veel zelf aan de slag. Bijvoorbeeld met Bijbelstudies, in het werken met en ervaren van verschillende werkvormen, die je ook weer kunt gebruiken in je eigen lessen.
Je eigen praktijkvoorbeelden, vragen en ervaringen dragen bij aan de toepassing in de praktijk en werken mee aan een goed en passend rendement voor jezelf.

Aanmelden: klik hier.

nov
20
ma
Verbeter jezelf als catecheet
nov 20 @ 19:30 – 22:00
Verbeter jezelf als catecheet @ De Open Hof | Roden | Drenthe | Nederland

Een mooie en uitdagende taak: catechese. Als catecheet mag je met jongeren spreken over God en geloven. Aan jongeren vertellen over Jezus Christus, zoals Hij over zichzelf en God, zijn Vader, vertelde na zijn opstanding. Catechese is een vorm van onderwijs waarin je samen met de jongeren de Bijbel opendoet en je samen bidt om open harten.

Als catecheet werk je in de gemeente, vanuit een lange geschiedenis. Het is onderwijzen, leren, liefhebben, toerusten en zaaien. Een mooie en verantwoordelijke taak, waarin je de kracht, wijsheid van de heilige Geest mag en kan verwachten.

Training
Verbeter jezelf als catecheet is een training van drie dagdelen die je allereerst stil zet bij je visie en je doelen die jij als catecheet hebt.
Daarnaast is het vooral een praktische training die ook past bij jouw situatie als catecheet.

Doelen
In deze training wordt er gewerkt aan jouw visie & missie, vaardigheden, tools en tips voor de catechisatie in de context van de gemeente. De training biedt handreikingen om de catechese te verbeteren met jou als catecheet.

Na afloop van de training mag je verwachten dat jij:

 • de visie, missie en doelen kent van de gemeente waar jij catecheet bent;
 • een eigen visie en missie hebt op catechese en jouw rol als catecheet;
 • kennis hebt van de ontwikkeling en de leefwereld van jongeren;
 • kennis hebt van theorieën over ‘leren’;
 • doelen van de catechese kunt concretiseren naar je eigen lesprogramma;
 • in dialoog kan gaan met jongeren, op zoek naar hun doelen voor de catechese;
 • kunt kiezen uit en variëren met verschillende werkvormen;
 • kunt evalueren en reflecteren op je eigen lessen en jouw functioneren als catecheet;
 • weet wat catecheten elkaar te bieden hebben en hoe je elkaar daarmee kan dienen.

Activiteiten
Tijdens de training werkt jullie eigen bijdrage mee aan het resultaat van de training. Zo zullen er per bijeenkomst (dagdeel) voorbereidingsopdrachten zijn en tijdens de training gaan jullie veel zelf aan de slag. Bijvoorbeeld met Bijbelstudies, in het werken met en ervaren van verschillende werkvormen, die je ook weer kunt gebruiken in je eigen lessen.
Je eigen praktijkvoorbeelden, vragen en ervaringen dragen bij aan de toepassing in de praktijk en werken mee aan een goed en passend rendement voor jezelf.

Aanmelden: klik hier.

nov
25
za
Spot on: Licht op liturgie!
nov 25 @ 09:30 – 15:30
Spot on: Licht op liturgie! @ De Kandelaar | Amersfoort | Utrecht | Nederland

Spot on! Licht op liturgie.

Schrijf 25 november in je agenda!

Want op deze dag gaan we samen met muzikanten, beamteams, predikanten, liturgiecommissies en andere geïnteresseerden bezig met de invulling van de kerkdienst.

Wat gebeurt er eigenlijk in een kerkdienst? · Waarom gaan we er naar toe? · Hoe is een kerkdienst opgebouwd?· Hoe maak je keuzes, kies je teksten en liederen, geef je vorm aan liturgie in jouw gemeente?

Doel van deze dag:

Een dag lang samen ….

 • vieren dat God ons de mogelijkheden en talenten geeft om in zijn kerk, op diverse manieren, aan de slag te gaan. 
 • zoeken naar de mogelijkheden en talenten die God aan ons, in onze kerk, traditie en daarbuiten gegeven heeft. 
 • oefenen met nieuwe kennis en opgedane vaardigheden.
 • werken aan kennis en ideeën voor onze kerken in de toekomst. 

Liturgiecommissies, beamteams, orga-/pianisten en … :

‘Vroeger was alles duidelijker: de dominee maakte een preek, zocht daar wat psalmen bij die hij op zaterdagmiddag opstuurde naar de organist en door de koster op een liturgiebord liet aankondigen. Anno 2017 gaat het voorbereiden van een kerkdienst er vaak heel wat anders aan toe: zoveel betrokkenen, zoveel verschillende onderdelen…’

Hoe zorg je er dan voor dat de kerkdienst geen verzameling losse flodders wordt, waarin iedereen “zijn of haar ding doet”? Hoe kun je goed met elkaar samenwerken en blijf je daarbij met elkaar gericht op het geestelijke doel van je inspanningen? En: Wat heb jij nodig om je taken goed uit te kunnen voeren?
Met deze vragen – en meer! – gaan we samen aan de slag op de Werkdag Liturgie.
Meer informatie over de workshops en het programma volgen binnenkort!

Predikanten:

Wie deze dag als voorganger bezoekt en de bijbehorende opdracht uitvoert,
verdient daarmee een studiepunt in het kader van Permanente Educatie Predikanten (PEP).

De opdracht zal gericht zijn op het samen vormgeven aan de liturgie. Kom daarom als predikant zeker niet alleen naar deze dag, maar neem leden van je beamteam, kerkband, organistengroep, kinderclub, welkomstteam, liturgiecommissie, voorlezersgroep en andere belangstellenden mee. Iedereen die bij de zondagse kerkdienst, en andere samenkomsten waarin liturgie een rol speelt, betrokken is – en is dat eigenlijk niet de hele gemeente? – is van harte uitgenodigd voor deze dag!

Aanmelding voor deze PEP-cursus als predikant kan via https://www.pepredikanten.nl/liturgie